LỊCH LÀM VIỆC

Không làm việc vào ngày chủ nhât và các ngày nghỉ lễ


Ca sáng


08:00 – 12:00

Ca chiều


14:00 – 20:00

Ca sáng


08:00 – 12:00

Ca chiều


14:00 – 20:00

Ca sáng


08:00 – 12:00

Ca chiều


14:00 – 20:00

Ca sáng


08:00 – 12:00

Ca chiều


14:00 – 20:00

Ca sáng


08:00 – 12:00

Ca chiều


14:00 – 20:00

Ca sáng


08:00 – 12:00

Ca chiều


14:00 – 20:00

Ca sáng


Nghỉ

Ca chiều


Nghỉ

Ca sáng


Nghỉ

Ca chiều


Nghỉ

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?